Det æreløse samfund 25-10-2013

Med den opsigtsvækkende dom i sagen Jensen versus Dragsdahl har Østre Landsret åbnet Pandoras æske. Fra nu af må enhver dansk borger berede sig på, at det er straffrit at beskylde andre for kriminelle handlinger

Den dom, Østre Landsret har fældet over Jørgen Dragsdahl, er blot en videreførelse af en retspolitik, der begyndte under enevælden, nemlig at forhindre almindelige borgere i at benytte retsvæsenet til at få oprejsning for æreskrænkelser. Et godt eksempel er sagen Erik Clausen versus Jønke.  ”Dommen slår fast, at Jørn Jønke Nielsens ære ikke blev krænket, da Erik Clausen i TV 2's program »Go'morgen Danmark« i september 1997 sagde, at Jønkes bøger stort set er »fordrejede og fulde af løgn«. Landsretten frikendte Erik Clausen for udtalelsen, fordi den handlede om Jønkes bøger - og ikke om hans person.
   Det var en besynderlig og ret ufiks måde at se bort fra sagsanlæggets emne, nemlig påstanden om at Jønke var fuld af løgn. Dommerne ønskede ikke at lade Erik Clausen føre bevis for sin påstand, og Jønke fik ikke mulighed for at bevise, at han talte sandt. På den måde bliver det hele til varm luft, og borgerne forbliver i uvidenhed om, hvem der har ret.
   Dermed svigter domstolen sin vigtigste pligt, nemlig at søge retfærdighed uden persons anseelse. Erik Clausen var et ikon, Jønke var lagt for had. Så det blev grundlaget for domstolens frikendelse af Clausen. Desværre, for måske havde Clausen ret, vi véd det ikke! Eller måske talte Jønke sandt? Vi véd det ikke!
   Det har selvfølgelig alt med den forvridning, at gøre, et samfund som det pengestyrede danske nødvendigvis fører til. Danske landsretsdommere og højesteretsdommere bruger mere tid og tjener flere penge på at være opmænd i civile tvister mellem forretningsfolk, end de bruger i retssalene. Så selv om de ikke er ”korrupte” i dette ords fundamentale betydning, kan det ikke undgå at påvirke dem, da de jo blot er mennesker, og mennesker reagerer næsten altid ud fra deres miljø og omgangskreds.
   Nu har Østre Landsret med deres dybt uretfærdige og tendentiøse dom slået det sidste søm i kisten til det enkelte menneskes ret at have en æresfølelse, der kan krænkes.
   I forvejen har vi oplevet de fatale heksejagter, vi så omkring Roumsagen, hvor sagesløse mandlige pædagoger var jaget vildt, og hvor der blev afsagt uretfærdige domme på stribe, ja, hvor forholdende var så groteske, at Østre Landsret, der dengang må have været mindre korrupt, måtte sætte Vestre Landsret ud af spillet og rejse til Jylland for at frikende de uskyldige ofre for en grasserende galskab.
   Nu ser det ud  til, at ethvert håb om retfærdighed er slukket og jeg vil gerne tillade mig at kalde Østre Landsrets dommere for agenter for den usleste uretfærdighed!

                                                     Henning Prins

Forside  Ledere  Arkiv