Det næste bliver tortur

11-10-2011

Af Henning Prins, forfatter

Morten Bødskov er blevet justitsminister og kan se frem til et liv i lænker.
Lige meget hvad en politiker har sagt, tænkt og ment, så bliver det 
irrelevant fra dag 1, når han/hun tiltræder som justitsminister. Vi har set brave og principfaste folk som Erling Olsen blive til moralske geléklumper, sådan som det skete, da der faldt ethundredeogtretten (113) skarpe skud under optøjerne på Nørrebro og Olsen mindre end en time efter hændelsen med fast røst kunne erklære, at politiet ikke havde gjort noget forkert! 
Det var så enden på hans tid som justitsminister, mens rigsadvokat Asbjørn Jensen derimod gjorde en bemærkelsesværdig karriére, da han, efter at have lavet en i bund og grund løgnagtig og forfalsket rapport om politiets hovedløse omgang med livsfarlige skydevåben, ikke blev sat i fængsel som bedrager og bevidst vildfører af befolkning og folketing, men tværtom fik en  post som højesteretsdommer, en post, som man ville forvente krævede et vist mål af retlinethed og sanddruhed hos den udvalgte. Nu virkede det nærmest som en parodi på et siciliansk mafiadrama, instrueret af Berlusconi.
   Hvad det egentlig er, der sker, når en ny justitsminister tager over, véd vi ikke, men det må være noget til det sjælsrystende dramatisk, for lige meget hvilke gode forsætter, en kommende justitsminister end måtte have haft, forsvinder de som ved et trylleslag ved indsættelsen.
   Det har desværre aldrig haft danske journalisters interesse at grave i dette mystiske forhold, så vi får nok aldrig at vide, hvorfor danske justitsministre springer ind som løver og falder ud som lam.
   Det er ærgerligt, for der ligger en sag til Morten Bødskov, der virkelig kunne profilere ham på en positiv måde, og det er sagen om psykologen Merete Lindholm, der nægter at bryde sit tavshedsløfte, som hun i lighed med læger, psykiatere m.v. har afgivet. Til det har auditør Lone Damgaard, der gerne vil gøre psykologen ”mør”, følgende interessante bemærkning: ”Der er fortilfælde, hvor folk, der er kommet i forvaring, er kommet på bedre tanker.”
   Det er nysprog, der vil noget. Det hedder ikke fængsel, men forvaring! Og det hedder ikke at tvinge nogen til at opgive deres moralske forpligtelse, men derimod at ”bringe dem på bedre tanker”! 
   Mener Lone Damgaard at det er ”bedre tanker” at et menneske skal opgive sine moralske pligter, fordi en embedsdame administrativt frarøver det dets liv ved at bure det inde?
   Der er nok dem, der mener, at dette er en lille sag, men tværtimod er det endnu et skred i retssikkerheden og den moral, vort samfund bør bygge på. 
   Hvis Morten Bødskov indleder sin tid som justitsminister uden at gribe ind over for denne uretfærdighed, vil han fortsætte en sørgelig tradition, hvor den til enhver tid siddende justitsminister blot er en voksdukke i embedsmændenes og politiets hænder. 

Forside Tidligere ledere  Arkiv