Indsigelse                                                                                              25 okt. 2005

 

 

 

 

Til repræsentantskabet for Statens Kunstfond

Kgs. Nytorv 3

1050 Kbh. K

 

 

Jeg vil gerne af principielle grunde protestere imod at repræsentantskabet for Statens Kunstfond har tildelt cand. art. Bente Hansen den livsvarige ydelse. Denne ydelse gives normalt for en ekstraordinær kunstnerisk indsats og er ikke at betragte som en belønning for at være en god samfundsborger eller lignende.

   Som svar på min forespørgsel om repræsentantskabets overvejelser og begrundelser har jeg blot fået tilsendt en tekst, der til forveksling ligner hendes eget curriculum vitæ, og heraf fremgår det på ingen måde, at hun har bidraget med noget som helst af kunstnerisk værdi.

   For at sige det pænt, er hendes c.v. gjort så fyldigt som muligt, og der ikke den lille artikel, hun måtte have bidraget med til diverse antologier etc., uden at de er talt med. Man kunne også kalde det oppustet.

   Jeg skal langtfra anfægte, at Bente Hansen kunne fortjene en livsvarig pension for at have været et engageret menneske, der er sikkert flere, der kunne komme i betragtning i den anledning, men hun har altså ikke på noget tidspunkt i sit liv præsteret noget, der kunne kaldes bare en lille smule banebrydende kunst. Alt hvad hun har produceret, er produceret med andre mål for øje end at skabe kunst. At hun altid er blevet velvilligt modtaget, tilskriver jeg hendes almindelige popularitet og en vis respekt for hendes politiske engagement.

   Men hvis det er nok til at modtage den ærefulde livsvarige ydelse, er den grundigt devalueret, eftersom der er i tusindvis af mennesker i Danmark, der i så fald fortjener den i højere grad end Bente Hansen.

   Jeg bed også mærke i formuleringen: ” … Bente Hansen selvskreven til at udfylde pladsen efter Lise Sørensen …”

   Den passus fortjener at blive nøjere forklaret. Hvad menes der med, at der står en plads tom efter Lise Sørensen? Er der en række karakterer og typer, der har faste pladser i kredsen af mennesker, der modtager den livsvarige ydelse? Eller er der andre forklaringer? Jeg vil i den anledning se helt bort fra, at det faktisk var en lapsus, at Lise Sørensen fik denne belønning, eftersom hun faktisk ikke producerede særligt meget, og slet ikke af blivende værdi.

   Endvidere begrunder repræsentantskabet valget af Bente Hansen med ” … gennem Bente Hansens skrifter og aktiviteter kan man se det sociale engagement – for nu ikke at være ublufærdig og kalde det næstekærlighed …”

   Kan repræsentantskabet sige til offentligheden, at dette er relevante kriterier for at give den livsvarige ydelse?

   Bente Hansen har aldrig skrevet ret meget og slet ikke en eneste bog af kunstnerisk værdi. Alligevel anses hun for at have gjort sig mere fortjent end i snesevis af danske kunstnere, der faktisk har levet et liv i afsavn for at kunne skabe kunst.

   Repræsentantskabets afgørelse er derfor en hån imod alle danske kunstnere og bør gøres om.

 

 

                                       Venlig hilsen

 

                                       Henning Prins

Forside Videre i Portalen Arkiv