Den hele Halfdan

Det er en dejlig bog, Lene Bredsdorff har skrevet om digteren Halfdan Rasmussen. Når man skal skrive om et så sagnomspundet menneske som Halfdan Rasmussen, gælder det om at holde tungen lige i munden og sortere i de mange gode historier. Halfdan Rasmussen er jo, ligesom den i dag ikke så kendte Johan Herman Wessel en gang var, en digter, som ethvert barn og voksen kan citere. Prøv bare at sige: ”Norske nisser nyser ikke…”, og straks fuldfører et kor af stemmer digtet fra det, der efter min, og vist også Lene Bredsdorffs, mening er Halfdans hovedværk, ABC’en. Det er i eminent grad lykkedes for Lene Bredsdorff at skille det relevante ud og tegne et sammenhængende billede af et menneske, der var god til at skjule sig, og som lavede spas for at dække over sin blufærdighed.

Halfdan Rasmussens stærke gennemslagskraft og åbenbare holdbarhed hos alle danskere fra vugge til grav, så at sige, skyldes at han foruden et stort digterisk talent også havde en dyb respekt for det håndværk, det at digte er. Han var, uden at være akademiker, en lærd mand, der kunne sine klassikere, og han vidste alt om, hvad klassisk verselære var.

Vi får rullet Halfdans liv ud i sekvenser, næsten filmisk, og Bredsdorff lykkes godt med at pege på afgørende momenter i hans liv. Vi ser, hvor afgørende vigtigt det er for unge kunstnere, at der skabes miljøer, hvor de kan møde ligesindede og udvikle sig under gensidig kritik og udveksling, som det skete i den på initiativ af forlæggeren Viggo F. Møller oprettede Unge Kunstneres Klub med forlæggerens unge kone Tove Ditlevsen, Morten Nielsen m.fl. i bestyrelsen. Og hvor Halfdan mødte de kolleger, kærester og venner, der skulle følge ham resten af livet, enten som levende eller døde.

Og vigtigere endnu: Viggo F. Møllers tidsskrift Vild Hvede stod åbent for de unge kunstnere, der samledes i foreningen. Tidsskriftet eksisterer endnu under navnet Hvedekorn og må siges at være det vigtigste organ for unge debutanter gennem hele forrige århundrede.

Her mødte han sit store idol, digteren Morten Nielsen, der var kritisk over for Halfdans evner som digter, en kritik, der gik ham meget på og som blev stående som en mur, fordi Morten Nielsen døde under mystiske omstændigheder som medlem af modstandsbevægelsen, og Halfdan derfor aldrig fik talt ud med ham. Hans billede stod resten af livet på Halfdans skrivebord som et forpligtende minde. Og Morten Nielsens kritik ser ud til at standse Halfdan i hans udvikling mod at blive sig selv ved at stille nogle krav om kunstnerisk integritet, som Halfdan havde svært ved at leve op til. Derfor talte vennekredsen også om den dobbelte Halfdan, nemlig ham, der skrev ”seriøse” digte og så den lystige gæk, der slap sproget løs.

Lene Bredsdorff viser, synes jeg, at Halfdan i virkeligheden er hel. At hans værk skal vurderes samlet, og at der ikke er den ”rangforskel” mellem hans ”Tosserier” og så de alvorlige, moralsk og politisk engagerede digte.

Vi følger Halfdan hele livet, ser hans stædige besluttethed på at blive digter: Hellere sulte end være lønslave! Og han var da også en mager jagthund at se på lige til det sidste. Og hans lange, vist temmelig problematiske ægteskab med forfatteren Ester Nagel, der uretfærdigt nok aldrig fik succés. Deres skilsmisse og en ny kærlighed.

Lene Bredsdorff slutter sin beretning om Halfdan Rasmussen med et lille kup, nemlig et hidtil ukendt digt, fundet i en skuffe:

 

                     Min hemmelighed

                     er der ingen, der kender

                     og slet ingen ved

                     hvad det drejer sig om.

                     Jeg holder den skjult

                     for familie og venner

                     som grubler og tænker

                     så hjernen bliver tom.

 

                     Jeg gemte den væk

                     i en skuffe forleden,

                     der ligger den temmelig

                     godt og bekvemt,

                     og alle, der spør mig

                     om hemmeligheden

                     fortæller jeg

                     den har jeg glemt, jeg har gemt! 

                         
                                                              Henning Prins

                                                                        

Lene Bredsdorff: Halfdan – en biografi om Halfdan Rasmussen.

312 s. 299, - kr. Aschehoug                


Tilbage til forside Tilbage til boganmeldelser