Det forbryderiske køn 09.02.2011

Jeg læste med stor interesse en artikel i Information (09-02-2011) om et forslag til en mere fleksibel måde at få dømt mænd for voldtægt på, nemlig at Danmark skulle indføre den norske paragraf om "Uagtsom voldtægt"!
   Den vil vise sig nyttig, fordi den vil kunne få dømt nogle flere mænd for voldtægt, idet det står så sørgeligt til, at kun tre ud af ti voldtægtsanmeldelser fører til en sag ved domstolene, fordi politiet ødelægger det hele gennem deres efterforskning.
Som "eksperten" Camilla Laudrup siger det, (stavemåde og udtryksform er taget direkte fra artiklen!): "Det er lidt ligesom, at man har uagtsom manddrab. "Uagtsomt voldtægt" betyder, at det ikke længere kun kan være selve hensigten, der er kriminel, men også selve handlingen og dens konsekvenser, som kan være kriminel, hvis den er grov nok." Tro det eller lad være: Camilla Laudrup er medlem af Det Kriminalpræventive Råd, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og Statens Institut for Folkesundhed!
   Et rundspørge viser dog, at Camilla Laudrup er ansat i et privat firma. der hedder Rostra, at Statens Institut for Folkesundhed aldrig har hørt om hende og at hun sandsynligvis blot har udført såkaldte "kommunikations-opgaver" for de to førstnævnte institutioner. Læseren kan se nøjere på den lærde dame ved at klikke på linket:
http://rostrapr.com/om-rostra-kommunikation/medarbejdere
   Men for nu ikke at gøre skarn uret, så
har Camilla Laudrup faktisk været med til at udarbejde nedenstående rapport:

Voldtægt der anmeldes

Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet

Rapporten giver et overblik over, hvor langt i retssystemet voldtægtsanmeldelser kommer og ser samtidig på udvalgte betydningssammenhænge for denne retlige ’udskillelsesproces’.

  • Forfatter: Camilla Laudrup, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius, Flemming Balvig, Mau-Britt Martinussen, Karin Sten Madsen
  • Udgivelsesår: 2011
  • Publikationsnr.:199
  • Antal sider: 77
  • Publikationen er gratis

 

   Men hvad mener denne titulært set så velkvalificerede "ekspert" så egentlig med det, hun siger?
Ja, altså, vi hører nu, at det er "hensigten", der er kriminel, men åbenbart ikke selve voldtægten, hvis vi skal tage "eksperten" på ordet. Men det skal vi nok heller ikke, men snarere forstå, at når hun skelner mellem "den kriminelle hensigt" og så voldtægten, ja, så mener hun, at ethvert samleje for så vidt er en voldtægt, og at loven halter bagefter ved ikke ajourføre dette forhold. Enhver mand bør pricipielt kunne stilles for en dommer, hvis en kvinde skulle føle trang til at beskylde ham for voldtægt, idet det muligvis er sket med den stakkels kvindes accept, men at vi har skellig grund til at mistænke mænd for at have en kriminel hensigt, og derfor bør enhver mand, der har haft samleje med en kvinde, betragtes som forbryder, indtil andet er bevist!
   Kritisk Portal stiller derfor kvit og frit en standardkontrakt op, som alle mænd bør bære på deres person og få evt. erotiske partneres underskrift på, inden de begiver sig ind i det erotiske samværs pr. definition kriminelle zone:

Standardkontrakt
for frivilligt seksuelt samvær

Jeg undertegnede: (navn, evt. personnummer) ………………… erklærer hermed, at jeg med både hensigt og lyst har deltaget i forskellige former for seksuelt samvær, heriblandt evt. indtrængen af penis i min vagina, med: (navn, evt. personnummer) ………………….. og ikke af hensyn til evt. ægtemand, kæreste, familie eller arbejdsplads ønsker at lade mig presse til at indgive anmeldelse for voldtægt mod omtalte person.

 

Personlig underskrift ……………………..

 

 

 

                                                                   Henning Prins

 

Forside  Ledere  Arkiv