Fra det underste land

 

                            

 

Der er spredt fægtning, men også træffende gode beskrivelser i ”Understrømmen”, en bog om Lolland-Falster og det glemte Danmark

 

Lad mig lige sige, inden jeg kommer med den fortjente ros, at jeg altså ikke er særlig vild med alle de ”sammenstiksbøger”, der ser dagens lys i disse år. Problemet er, at redaktørerne er tvunget til at stille et skema op over emner, der skal dækkes ind, og så bagefter finde forfattere til at skrive om dem. Det kalder sjældent hjerteblod frem hos bidragyderne.

Således også med Bent Vinn Nielsens og Gorm Rasmussens lille samling af fortællinger om Lolland-Falster, der bestemt fortjener det øvrige Danmarks opmærksomhed. Der er artikler, der sådan set er helt i orden, alle facts og data er med og dog er de tørre som vissent løv. Og så er der dem, der bobler.

Det gør den allerførste fortælling af Else-Marie Boyhus , ”Den frugtbare herlighed”, der i enhver forstand fik mit mundvand til at løbe. Det er kærlighed, det hér. Jordens frugter bliver til velsmagende poesi lige ind gennem øjnene og er efter min mening bogens saftigste indlæg.

Og hermed er vi ved kernen af problemet: De bedste bøger om steder og mennesker skrives af forfattere, der brænder for deres fortælling, helst som fiktion. For i fiktionen kan man i modsætning til andre litterære former skrive sandheden uden nødvendigvis at blive stenet på torvet næste dag. Og det har redaktørerne da også selv gjort med bravur.

Når det er sagt, er ”Understrømmen” en smaddergod bog at læse, og Lars Bukdahl fanger virkelig Lolland-Falster ind i sin gennemgang af såvel lokale som tilrejsende poeters beskrivelser. Så jeg tilgiver ham på stedet hans evindelige krukkeri som f.eks. ”The Lolland-Falster Experience”. Det er jo utroligt, så meget dansk litteratur skylder Lolland-Falster.

Søren Daugbjerg lykkes også godt med sin fortælling om Kaj Munk og hvad Lolland betød for ham som menneske og digter. I det hele taget synes jeg nok at det lykkes i nogen grad at give en profil af beboernes karakter og samspillet med den særprægede natur. For selv om det ikke er comme il faut at tale om folkekarakterer og den slags halvracisme i tidens politisk korrekte pedelsamfund, så findes den jo. Der er da ingen, der vil påstå, at de ikke kan kende forskel på en jyde og en sjællænder. Ikke uden at lyve, i hvert fald.

Og så kommer vi til noget, jeg savner ved bogen og som jeg egentlig ville have forventet at Bent Vinn Nielsen havde taget op. Nemlig områdets sociale historie.

For Lolland-Falster, der for øvrigt i oldtiden var et selvstændigt kongerige, har Danmarks rigeste jorder. Samtidig har området sammen med Sydsjælland den mest udbredte forekomst af såkaldte ”kummertyper”, dvs mennesker, der har nedarvede fattigdomstræk. Hvordan mon det kan være, at den rigeste jord har de gennem sult genetisk mest ødelagte slægter med den laveste gennemsnitslevealder? Fordi der er flere store godser på den fede jord end noget andet steds i Danmark! Fæstebønderne på Lolland-Falster og i Sydsjælland var de mest undertrykte bønder i Danmark, og da bonden så i slutningen af 1700-tallet blev fri, fortsatte de fattige som ”indsiddere” hos den nye, selvejende bondestand. Hvordan det var, fortæller forfatteren Ove H. Nielsen om i artiklen ”Række op og række ned”. Her skriver han i forbindelse med at det var kvindearbejde at passe roer: ”En af forklaringerne er, at landarbejderfamilier som regel boede i en landarbejderbolig, der af landmanden var stillet vederlagsfrit til rådighed. Men der var de betingelser, at familien skulle passe 10-12 tdr. land roer, og at manden skulle stå til rådighed for landmanden. Derfor var det kvinderne og børnene, der måtte i roemarkerne, og de helt små måtte mødrene tage med i marken.” Når jeg læser sådan noget, begynder de røde lamper at blinke med det samme. Vederlagsfrit! Det hér var jo slaveri! Men det tror jeg ikke, Ove H. Nielsen er rigtig opmærksom på.

Det hele slutter overordentligt muntert med Jannick Storms ”Skydestigen”, der beskriver et lavkomisk forløb, hvor arbejdstilsynet ikender en bilforhandler Henriksen en bøde på titusinde kroner for at have en skydestige op til sit loft, som en lærling efter sigende en gang skulle have betrådt, og det var brud på loven om sikkerhed på arbejdspladsen. Det hele udspiller sig i den vistnok fiktive avis Randby Avis og er helt sikkert en sand fortælling. Herligt at slutte af med et godt grin.
                                           Henning Prins

                                                

Understrømmen. En antologi om Lolland-Falster. Red. Bent Vinn Nielsen og Gorm Rasmussen. 192 s. 180,- kr. Gyldendal

                                   Jeg vil gerne have nyhedsmails
                                  
kritiskportal@mail-online.dk 

Tilbage til forside Tilbage til boganmeldelser