Har vi virkelig ytringsfrihed?

(To læserbreve)

Forbyd anonymitet på nettet
De opsigtsvækkende tilsvininger, der kan opleves i de såkaldte ”blogs”, hvor folk i ly af anonymiteten tillader sig enhver form for uvederhæftig belyvning af andre mennesker, bør forbydes. Ja, formodentlig er anonymitet, anvendt uden en ansvarshavende redaktør, der kan stå inde for den anonymes berettigede behov for at dølge sit navn, ulovligt.
   Det er imidlertid ikke kun et problem, der handler om uværdig og fej æreskrænkelse af navngivne personer, nej, det er et angreb på selve idéen om en offentlig debat, der er en nødvendighed for at demokratiet kan fungere. Derfor bør der laves en skærpelse af den eksisterende lovgivning, så anonyme forvises fra nettet og idømmes bøder. Ligeså med firmaer, der stiller serverplads til rådighed for denne undergravende virksomhed, begået af feje kujoner og understøttet af misliebige udbydere. Giv dig til kende som et ærligt menneske eller klap i!

Jeg har grund til at tro, at ovenstående læserbrev, der blev bragt i Information


 

(Læserbrev, afvist af Information)

Anonymitet og demokrati
Den 28. nov. 2011 havde jeg et indlæg i Information, der hed ”Forbyd anonymitet på nettet!” Det var tilsyneladende i overensstemmelse med, hvad mange tænkte, og Politiken ilede med at forbyde anonyme bloggere på sin netavis. Det samme gælder for Information.
   Imidlertid er der et lille problem omkring dette at give sig tilkende under navn, og det er, at det let kan koste anseelse, arbejde og tryghed. Derfor er det et mindretal, der kan tælles i nogle få hundrede, der står for det meste af debatten i Danmark. For eksempel hostede Politiken op med et ”bloggerpanel” bestående af de samme ti personer, der i forvejen stod for meneriet i avisen.
   I den anledning kom jeg til at tænke på Jostein Gaarder, der skrev en kritisk artikel om Israel. 175 mennesker skrev læserbreve, der tog afstand fra Gaarder, ja, visse kaldte ham antisemit. 80.000 anonyme læsere gav ham ret!
   Altså kunne det se ud til at ytringsfriheden egentlig er et privilegium for de få. Og læg lige mærke til, at anonymiteten bliver taget dybt alvorligt, når et opnionsmålingsresultat foreligger. Så i et moderne demokrati er der altså stadig så stor forskel på folk, at kun de få vover at lægge navn til deres mening. Og tilsyneladende kun, når den er i overensstemmelse med det på bjerget vedtagne.

 

Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om Information kasserede indlægget, fordi det stillede spørgsmålstegn ved pressens og dermed også Informations måde at håndtere ytringsfriheden på. I hvert fald er der et ubesvaret spørgsmål med hensyn til de dårligt formuleredes eller ikke-stuerene personers ytringsfrihed. Og det har Information jo så indirekte givet mig ret i!

                                                                                                        Henning Prins

Forside  Tidligere ledere  Arkiv