I den bedste hensigt

 

 

Da Gyldendal besluttede at udgive bogen ”99 spørgsmål om Islam” kunne forlaget næppe ane, at den ville komme så betids, som den har gjort. Og den er både informativ og giver overblik. Men jeg synes nok, at redaktør Jan Hjärpe og bidragyderne er meget tilbøjelige til at fortælle læseren, at de skrappe påbud sikkert ikke bliver taget så alvorligt af muslimerne selv. For eksempel siges det flere steder, at der ikke er den store forskel på den sekulariserede vestlige styreform og så den muslimske verdens pragmatiske forholden sig til dogmerne. Det er jo så et spørgsmål, der blafrer i vinden.

”Hvorfor er det så let at falde for tanken om, at gruppetilhørsforholdet bestemmer, hvad et menneske tænker og gør? Hvorfor drage den ejendommelige slutning, at man kan kræve ansvar af enhver i gruppen for det, andre med samme tilhørsforhold tænker, siger og gør?” spørger bogen og hvad skal man sige til det? For ærlig talt, hvis for eksempel et politisk parti siger og gør noget bestemt, er det så ikke rimeligt at tro, at dem, der stemmer på partiet, også deler dets anskuelser? Og hér kommer vi til et centralt punkt, som bogen viger nok så behændigt uden om: Shariaen, den universelle muslimske religiøse lov er et politisk dokument, idet den inddrager alle menneskelige livsytringer i sit lovsæt. Shariaen erstatter al politik én gang for alle, fordi dens sætninger ikke er til diskussion. Den er selve politikken.

Men trods bogens udtalte svaghed, nemlig at den ikke vil tage Islam på ordet og indirekte undskylder en lang række af de påbud til især kvinder, der støder demokratiske mennesker, så skal man bare læse hvad der står og se bort fra bortforklaringerne. På den måde er det en udmærket opslagsbog.

Et fint eksempel på disse islamologers faktiske uvidenhed om virkeligheden i de islamiske samfund finder vi allerede på side 9, hvor Jan Hjärpe giver et eksempel på en islamfjendtlig skrøne, nemlig at ”muslimske mænd går med vide bukser, som er bundet forneden, fordi de tror, at Muhammed næste gang vil blive født af en mand, og så skal han opfanges af de vide bukser”. Enhver, der har været på Rhodos og tilliggende øer, vil vide, at der netop hér kan antræffes medlemmer af en islamisk sekt, der går med vide bukser bundet forneden, fordi Jesus næste gang skal fødes af en mand! Det var så den skrøne.

                                                    Henning Prins

                                                                    

Redaktion Jan Hjärpe: 99 spørgsmål om Islam. 176 s. 175, - kr. Gyldendal

Tilbage til forside Tilbage til boganmeldelser

 

r