Informations sexistiske racisme 14-08-2013

Dagbladet Informations forside er ren sexistisk racisme! (Se billede)

Inde i bladet er journalist Anna von Sperling noget så forarget over, at det er hvide mænd, der ifølge hende fortæller (sorte) kvinder om deres rettigheder. Det viser sig nu ikke at være HELT rigtigt, for i de pyramider af hierarkier, enhver organisation danner, er flertallet i "bunden", som von Sperling siger det, kvinder. Og det må vel formodes, at det er denne "bund", der har kontakt med de (sorte) kvinder. Jeg har ikke hørt noget videre om, at formænd, direktører og højtstående ledere i "Kirkens Korshær" og andre humanitære organisationer selv står og forklarer de (sorte) kvinder om deres rettigheder.
Det betyder ret beset, at Anne von Sperling har den overbevisning, at skellet mellem mænd og kvinder er så stort, at en mand aldrig ville kunne forklare en kvinde noget som helst. Og som en rimelig konsekvens heraf burde alle kørekort, kvinder har taget under vejledning af en hvid mand, straks inddrages, idet disse, ganske vist undertiden hvide kvinder
, jo ikke har forstået, hvad højre- og venstresving etc. er for noget, da det jo er en hvid mand, der har forklaret det.
At millionøsen Mimi Jakobsen fra sin givtige retrætepost som formand for "Red barnet" støtter von Sperling, kan ikke undre. Hun har jo lært sin politiske katekismus af en hvid mand, Erhard Jacobsen, der også vidste, hvordan man skulle skrive sit navn lidt finere.
Personligt vil jeg tro, der er sprunget en sikring hos von Sperling, eller er hun virkelig blevet racist, der mener, at det er umuligt for en hvid mand at forklare en (sort) eller (brun) kvinde noget som helst?

Forside Ledere Arkiv