Justitsmord 13.04.2010


Jeg er ophidset og rasende over at justitsminister Lars Barfoed vil udlevere den unge idealist Niels Holck til det brutale styre i den indiske delstat Vestbengalen, på trods af hele to justitsministres, nemlig Frank Jensens og Lene Espersens, forsikringer om at han aldrig vil blive udleveret. (Tilføjelse: Daværende Brian Mikkelsen har for blot 4 måneder siden bekræftet, at Niels Holck ikke ville blive udleveret!)

Styret i Vestbengalen kalder sig "maoistisk", men det kan betyde så meget, som vi så det i Cambodia, hvor "maoisterne" dræbte mere end en trediedel af befolkningen, især intellektuelle og skolelærere m.v.

Niels Holcks "forbrydelse" består i at han har nedkastet våben til en undertrykt civilbefolkning, der blev terroriseret af regeringsstøttede militsgrupper, der med forsæt ødelagde det vellykkede hjælpearbejde, Niels Holck og hans gruppe udførte for at føre befolkningen frem til et bedre liv. Dette kunne kun opfattes af den siddende "maoistregering" som politisk konkurrence, idet projektet stod for noget af det positive, vi ellers påstår, vi lader danske soldater dø for i Afghanistan.

Vi har derfor grund til at tro, at regeringens motiv er at vise en gestus over for Indien, så vi kan få mere gang i de forretninger, regeringen håber, vi kan få med det fremstormende teknologiske samfund, Indien er ved at udvikle sig til.

Derfor er Niels Holck blot at ligne ved en bonde, der kan ofres i et skakspil. Retslige og menneskelige hensyn må vige for den kolde forretning og jagt på profit, der synes at være de eneste rettesnore for det "moderne" Danmark, der bliver mere og mere barbarisk i sin hensynsløshed. Glem ikke sagen om Camilla Broe, der blev udleveret af lydstaten Danmark til USA, på trods af at sagen var forældet, både efter dansk og amerikansk lovgivning.

Der er al mulig grund til at tro på Niels Holck, når han siger, at han ikke vil overleve de første timer som udleveret til Vestbengalen. "Maoisterne" har ingen interesse i at lade sagen komme for en domstol, hvor verdenspressen får lejlighed til at være tilstede, så Niels Holck vil højst sandsynligt blive skudt under "flugtforsøg" eller komme ud for en "ulykke".

Lad mig for god ordens skyld tilføje, at dette ikke handler om hvorvidt Camilla Broe eller Niels Holck muligvis har gjort sig skyldig i en forbrydelse, men derimod om den ødelæggelse af retssikkerheden i Danmark, der skete, da et flertal i folketinget implementerede Bush' terrorlove, der med ét slag satte vores grundlov og retssikkerhed ud af kraft.

Jeg vil derfor indtrængende bede alle, der ønsker lov og ret genindført i Danmark, om at støtte Niels Holck. Og dermed også jer selv, for "Who's next"?

Der nu oprettet en støttegruppe på FaceBook. Slut dig til!

MOD JUSTITSMORD; RED NIELS HOLCK!

http://www.facebook.com/henning.prins#!/group.php?gid=110497285650295&ref=mf

 

                                                                      Henning Prins


Forside Tidligere ledere Arkiv