Livslystige legender
 

 

Forfatteren Runa J. Kählers seneste roman ”Mormors meriter” er en fortælling om den store flod, der løber fra Jylland og munder ud i København. Men den er også en lystig beretning om en kultur, der ikke længere findes, nemlig den højere middelklassekultur, der havde sine stærke bastioner i de større købstæder landet rundt, og som leverede hovedparten af de studerende ved Københavns Universitet, der var landets eneste den gang.

På bagsiden af omslaget hævdes det at handle om tidens kvinder og mænd. Jovist, men som mandlig læser får jeg klar besked om, hvor i den store sammenhæng, jeg befinder mig: nemlig i periferien. Og det er bestemt noget af det gode ved bogen! Runa J. Kähler indskriver verden set gennem især én kvindes øjne, nemlig stammoderen Gutte fra Als, der har fået et navn, der passer til hende. Hun er spontan og nysgerrig, mangler aldeles pli og gør i nælderne, men tilhører de gudbenådede, der gerne må overtræde grænserne. Og selv om bogen handler om fire slægtled kvinder, begyndende med Gutte, så er hun klart hovedpersonen.

Sproget viser den kvindelige tankegang forbilledligt: Verden er noget, man italesætter! De fleste mænd kender det, når kvinder vil diskutere ”problemer”. For den fantasiløse mand findes der ikke noget værre end at skulle tale om noget, der er sket og derfor ikke kan ændres, men nok bødes på. For kvinder derimod er det at gå rundt om begivenhederne og anskue dem fra nye vinkler, så de bliver perspektiverede og figurlige, en form for erkendelse, der ligger den maskuline saglighed fjernt.

Det er Gutte et pragteksempel på. Mens kæresten og den kommende ægtemand H.P. saligt befinder sig i sin himmel, nemlig at høre sig selv tale, tænker Gutte på livet løs i én lang strøm, der snor sig og kommer omkring stort og småt, fordi det i virkeligheden er hende (og kvinderne i al almindelighed), der bestemmer, hvorhen kursen skal sættes.

Gutte er nemlig et udvalgt menneske, der fik et tegn på sin pande, da maleren Franziska Clausen malede hende som fjortenårig, og hendes far, den velaflagte kornhandler havde anbragt det på en fremtrædende plads i hjemmet. Og med Franziska Clausen træder den store verden også ind på arenaen i det provinsielle miljø. Simone de Beauvoir, Sartre og andre af tidens store ånder berører den små Gutte med deres fehænder og får hende til at lyse.

Bogen fængsler straks sin læser med sin uhæmmede, Gutteagtige spontanitet, der frit bevæger sig frem og tilbage i tid og sted, uden at man på noget tidspunkt føler, at der problemer med det. For vi ser verden sammen med Gutte, og hun er i en evig samtale med sig selv om stort og småt. For det er kvinden, der er det sociale væsen, og derfor spiller almindelig takt og tone en stor rolle for bogens personer, der hele tiden irettesætter sig selv for de mindste bagateller. Mændene er ”kringsatte” af kvinder, som det hedder et sted i bogen.

Så der er flugt over feltet i ”Mormors meriter”, en fremadrettet, tilbageskuende karruseltur, der efterlader sin læser i et strålende humør.  

                                                                                Henning Prins

Runa J. Kähler: Mormors meriter. 269 s. 298,- kr. Attika


Tilbage til forside Tilbage til boganmeldelser