Modernisme kontra modernitet

 

  

       
        Udsigt over Ballerup. Foto: Claus Bech-Danielsen

 

 

Den moderne arkitektur er i sit udspring båret af idealer om at skabe boliger og bygninger, der    passede til den moderne velfærdsstat, som man anede konturerne af i begyndelsen af forrige århundrede. Man ville bygge lyse, prunkløse boliger med høj grad af sanitet, gode trafikforhold og til at betale for jævne indkomster. Det var navne som Le Corbusier, der især prægede idéerne hos de nye arkitekter. Han indså nemlig, at hvis man skulle bygge i den store skala, der var nødvendig, hvis alle skulle bo godt, måtte man bygge i højden, fordi der ganske enkelt ikke var tilstrækkeligt med arealer til at brede bebyggelserne ud. Desuden skulle der herske en streng æstetik, moderne, men med klassiske snit og taktfaste gentagelser.

Denne intention kom til at støde sammen med moderniteten, dvs ønsket om ”det frie liv”, hvor arkitekterne ikke skulle komme og bestemme, hvordan vi skulle bygge og planlægge. Dette vi betød nu mest de bygherrer, der opførte de store boligkvarterer, vi siden krigens afslutning har set brede sig med lynets hast over det ganske land, mens de fortærede marker, skove og enge på deres grådige færd, så vi i dag faktisk ikke i væsentlig grad kan tage nyt land i brug til bebyggelse. Derfor vil fremtidigt byggeri mest handle om at bygge på allerede ibrugtagne arealer, hvad der i de seneste år, som vi i Helsingør meget vel véd, har ført til sammenstød mellem borgere og bygherrer. Desuden er ønsket om at bygge billigt til de mange ofte blevet misbrugt til det rene spekulationsbyggeri.

Arkitekten Claus Bech-Danielsen peger på bl.a. disse forhold i sin nye bog ”Moderne arkitektur- hvad er meningen?”. Men faktisk er det en næsten fuldstændig indføring og vurdering af vor tids arkitektur. Han tager såvel de lyse som skyggesiderne med, men han peger også mod mulige løsninger på en udvikling, der har gjort det næsten umuligt at finde frem ved hjælp af et KRAK-kort i byernes omegnskvarterer på grund af det liberale anarki, der præger billedet. Ja, hvis ikke vi var så heldige at have gamle bykerner som Helsingør at se på, ville vi faktisk ikke ane, hvad en by er. For i dag findes der ingen naturlige centre. Man bevæger sig fra punkt til punkt, og kun skiltene fortæller de rejsende, hvor de befinder sig.

En helt igennem underholdende og informerende bog.

Claus Bech-Danielsen: Moderne arkitektur – hvad er meningen? 208 s. 180,- kr. Systime

 

Tilbage til forside Tilbage til boganmeldelser