Hvor skal vi hen, du?

 

Når der er gået op mod en snes år efter en betydelig digters død, kommer der gerne et sammenfattende værk om vedkommende. I vore dage, hvor tid synes at være en mangelvare og det ser ud til at haste med alt, fordi det alligevel på forhånd næsten er glemt, vælter det med den slags sammenstikninger. Ja, forfatterne behøver dårligt nok være døde et par år, før der strikkes en mindebog sammen. Som vi har set det med Michael Strunge og Dan Turéll m.fl.

Litteraturforskeren Carl Erik Bay og digteren Erik Stinus har ønsket at mindes digteren Ivan Malinowski. Det sker i udvalget ”Når vejskiltene vendes” og indeholder digte, skrevet til øjeblikket i aviser og tidsskrifter, eller er slet og ret ikke udgivet materiale.

Desuden medtager de, yderst fortjenstfuldt, en række af de oversættelser af store, men glemte digtere, Malinowski samlede i den stærkt oversete samling, der hed ”Glemmebogen” og som Borgen roligt kan genoptrykke.

Det er meget interessant at genlæse Ivan Malinowski, især i en sammenhæng, han med garanti ikke selv ville have valgt. Han var til det yderste opmærksom på, hvad et værk betød og var nogle gange adskillige år om at beslutte sig for at udgive selv mindre digtsamlinger. Det skulle være noget, han kunne stå ved, og derfor udelod han (efter min mening helt uretfærdigt) sine to første digtsamlinger af sit forfatterskab.

Nu får vi så en masse digte, der måske nok kunne optræde som en slags døgnets kommentarer, men som han næppe ønskede skulle stå som et samlet værk. Og det er forståeligt, for det ses, at han i polemisk iver og en ofte ret selvretfærdig oppustethed og foragt giver køb på digtenes kvalitet. Desuden bliver det tydeligere og tydeligere, at Ivan Malinowski i sit selvvalgte eksil i de svenske skove langsomt mistede sin sans for proportioner. Han kom mere og mere til at lyde som et ekko af den russiske revolutions trubadurer og mellemkrigstidens klassekampskæmpere og havde ikke megen føling med hvad der faktisk rørte sig blandt folk ude omkring. Et digt som ”Venner, landsmænd” er direkte patetisk i sin altmodische appel til et revolutionært potentiale, der kun fandtes i en for længst svunden fortid. Med et citat af den engelske digter John Donne slutter han digtet med følgende passus:

 

                   Ingen er en ø, alle er dele af fastlandet

                   Du er god nok, landsmand! Elsk dig selv:

                    Din fordel er min fordel, din død

                    Formindsker mig! Tro mig:

                    De vil dræbe os! De vil splitte os, landsmænd

                    Og dræbe os, en efter en!

 

                     Derfor, for fastlandets skyld, vælt dem!

 

Malinowski var en i bund og grund bagudvendt mand, der hadede den moderne verden med dens datacentraler og alt det moderne equipment, som han kun så som instrumenter for herskerne og ikke som mulige udvidelser af demokratiet.

Men det er ikke det værste. Det er, at dette udvalg pludselig får en læser som undertegnede til at se, at Malinowski var meget, meget overvurderet som digter. Da jeg fik denne bog i hånden, gik jeg ned på biblioteket og lånte alt, hvad han havde skrevet, fordi jeg pludselig følte en sult efter at genlæse digte, der en gang havde gjort et stort indtryk på mig. Og jeg blev skuffet.

For på en måde har Bays og Stinus’ samling af Malinowskis digte til tiden, der oprigtigt talt ikke er gode, fået mig til at indse, at det er de digte, Malinowski ellers har produceret, heller ikke. Faktisk er hans allerførste digte, dem, han smed ud af sit forfatterskab, de bedste. Og jeg tror, at det hænger sammen med Malinowskis inderlige aristokratiske æstetik og puritanisme, der fik ham til at væmmes ved lyrikken. Og lyrik uden lyrik, hvad skal man med den?

                                                                      Henning Prins

 

                                                                        

 

Ivan Malinowski: Når vejskiltene er vendt. Samlet og med indledning af Carl Erik Bay og Erik Stinus.124 s 199,- kr. Borgen.  

Tilbage til forside Tilbage til boganmeldelser