Obama-effekten  11.11.2008

Jesu genkomst er vel nok det, det ligner mest, Barack Obamas store valgsejr. Der er ikke én eneste politiker eller meningsdanner fra højre til venstre, der ikke kan pege på Obama og sige: ”Se, han bekræfter jo netop alt det, jeg selv har sagt”!

Det er en fin lille fortælling om menneskets genetisk betingede religiøsitet, der med usvigelig sikkerhed forhindrer det i at tænke klart, når nogen lover det at opfylde dets drømme. Det er bare hver eneste gang.

Så Helle Thorning-Schmidt kvidrer i munden på Søren Pind og alle de andre ubefæstede og letantændelige sjæle, at hér er manden, der kan hjælpe os alle sammen til at nå vore mål.

Og hvem er det, der skulle være ødelægger af den gode stemning? For måske er Obama verdens frelser, ham, vi har ventet så længe, og som nu endelig kan få Søren Pind til at omfavne Frank Åen, så de hånd i hånd kan gå ind i et totalt afspændt Nirvana og stille sætte sig og lytte til visdommen kilde, der sagte plasker.

Ja, hvis nu at Obama er en dygtig politiker, der har vundet en meget forventelig sejr over en pilrådden, inhuman og kriminel republikansk præsident, så synes jeg, det godt kunne ligne et troværdigt billede af virkeligheden. For Obama har så vidt jeg kan konstatere ikke lovet særligt meget. Det ville da også være at stikke folk blår i øjnene. For som enkelte lyseslukkere blandt vores endog meget store skare af fortolkere af politik hér i landet har gjort danskerne opmærksom på, så har USA udstukket sin udenrigspolitik for meget længe siden, og ingen præsident har nogensinde haft afgørende indflydelse på denne.

Dette være blot sagt, fordi der lurer en fælde på oppositionen. Obama har nemlig kritiseret Danmark for at tage for få flygtninge fra Irak, især i betragtning af at Danmark selv har været med til at skabe den utålelige situation i det plagede land. Og det har Obama fuldstændig ret i! Men jeg vil stærkt råde oppositionen til at gøre dette til et anliggende for den siddende regering og ikke komme med velmenende initiativer i form af lovforslag om at tage flere asylsøgere osv. Overlad fuldt og helt det problem til regeringen.

For oppositionen risikerer at sidde tilbage med sorteper, hvis den i sin hjertensgodhed vil til at påtage sig det ansvar, der rettelig påhviler krigsmageren Anders Fogh Rasmussen. For selv om danskerne muligvis er et inderligt godt folk, der i meningsmålinger som regel taler flatterende om sig selv, er det ikke givet, at det vil gavne oppositionen, hvis de fremstår som alt for ivrige fortalere for en øget tilgang af asylsøgere med henvisning til vores engagement i Irak. Når den enkelte dansker står i stemmeboksen, er han/hun måske en helt anden person end den, vi kender fra opinionpolls og gadeinterviews. Muligvis et egoistisk, dumt svin, der både er racist og borgerlig, to ting, der ikke er direkte modsætninger.

Så lad regeringen vise sin imødekommenhed over for Barack Obama og selv sætte en ny asylpolitik i værk, der viser, at regeringen godt véd, at den har et ansvar. Oppositionen skal med flid afholde sig fra at påtage sig regeringsansvar så længe den ikke er regering!

                                                                    Henning Prins

Forside Ledere Arkiv