Som slagne stude 23-02-2012

Regeringen er afsløret som amatører med en politisk erfaring som tre-årige

Overpissede, stinkende af redaktørers og kommentatorers opgylpede bræk, blindede af tv-lampernes skærende lys og uden at kunne sige to sammenhængende ord i træk vakler den såkaldt røde regering slingrende frem gennem et moselandskab, fyldt med slam og bundløse huller, springende fra tue til tue, gennemblødte og med sjuppende sko, mens de bliver beskudt med fækalier og rådne frugter fra den værste bærme, den danske journaliststand nogen sinde har fostret. En hørm af skadefryd hænger tungt fra spalter og billedskærme, mens lallende narre fra ”tænketanke” som Cepos bliver citeret af ministre fra ”den røde regering”, som om dette selvopfundne nonsens havde noget som helst at gøre med virkeligheden.
   Det er vel den største og mest latterlige tragedie, dansk politik har frembragt siden det store nederlag i 1864. Og hvad kan den dog skyldes? Er det fordi materialet, altså menneskene, i den ny regering er ringere end i den forrige? En fysisk umulighed, da intelligensniveauet i den borgerlige regering var så lavt, at det dårligt kunne måles. Men hvad er det så?
   Ja, det er noget sjovt noget at sige, men regeringens medlemmer mangler altså viden og livserfaring. De har ikke et sekund overvejet nødvendigheden af at oprette en decideret kommandocentral, der løbende tog sig af den politik, der i et og alt er en krig mellem, ikke de borgerlige politikere og regeringen, men mellem den samlede presse, TV inklusive, og regeringen.
   Det havde man tilsyneladende ikke taget højde for, nemlig at den samlede presse på få sekunder kunne udvikle sig fra at være en nogenlunde ”objektiv” viderebringer af nyt og forskelligt vinklede kommentarer til udviklingen, til at blive en velordnet hær, der med skarpladte kanoner i samlet flok skyder løs på en regering, der lever i en verden, hvor ordet demokrati og fairness endnu har en vis værdi.
   Hvis ikke regeringen besinder sig på sit grundlag og over en bred kam forkaster ethvert forlig, der tidligere er blevet indgået – og især undgår at lave flere ”brede” forlig – så der bliver ”ren røv at trutte i”, så vil regeringen gå under i hån, spot og latter. Gør det klart, at det flertal, regeringen repræsenterer, er til for at blive brugt.
   Nå, men glem det bare. For de radikale venter bare på, at Helle og hendes kammerater går neden om og hjem. Når det sker, vil partierne til venstre for midten være afskåret fra at lave politik i mindst tyve år frem i tiden. Fordi de svigtede deres eget ståsted og indgik ”brede forlig”. Fordi de ikke vil lytte til folkets ønske om at undgå at synke ned i det sydeuropæiske hængedynd og fordi Danmark ikke skal være et krigsførende land. Og først og fremmest: En retfærdig fordelingspolitik, der tager hensyn til de svageste, uanset hvad den halvfallerede ”milliardær” Asger Aamund og Cepos end siger.
   Men velkommen på muséet for tidligere ideologier.

                                                                                                 Henning Prins

Forside  tidligere ledere Arkiv