Svanens død er en and   16.2.2006

Er pressen at sammenligne med vand? Det løber jo som bekendt altid med tyngdekraften og siver ind alle steder, bølger frem og tilbage og piskes op af vinden, snart skvulper det, snart buldrer voldsomme bølger mod stranden, rivende alt med sig for kort efter at hen­ligge som det blankeste spejl. Nogle steder mangler det, der går planterne ud og tørsten hersker, andre steder drukner fæ og folk i opstigende vandmasser. Tilsyneladende et helt uregerligt element.

Men det stemmes jo ofte op, så det kan tjene menneskelige interesser. Så ligger det og halvrådner i store, flade søer bag dæmningerne og udsender sværme af myg. Samt en ubehagelig odør. Jo, vandet og pressen har meget tilfælles.

Senest – og glem lige de dér tegninger et øjeblik – har bølgerne været tårnhøje om den såkaldte fugleinfluenza, som vi må tro, journalisterne nærer en sand rædsel for. Jordens befolkning har den ene dag været udrydningstruet, den anden er det hele en storm i et glas vand og frem og tilbage.

Nu har et helt almindeligt fænomen, nemlig at man finder døde fugle ved strandene i sen­vinteren og det tidlige forår igen fået pressen til at stige op over dagligt vande. For det kan jo kun være fugleinfluenza, vær sikker på det. Men jeg har personligt talt hundredevis af døde svaner efter en streng vinter, en dag jeg for tyve år siden gik tur langs stranden på øen Hven. Det vakte ingen opmærksomhed.

Hvorfor skulle dette fænomen også sætte sindene i kog? Det sker hvert år. Ja, der kunne tænkes én bestemt grund og det er den, at der er en hulens masse penge i sygdomme. Nu skal Kritisk Portal jo ikke være arnested for uvederhæftige konspirationsteorier, men er det ikke pudsigt – eller tankevækkende – at netop vicepræsident Dick Cheney ejer en af verdens største medicinalfabrikker og at samme fabrik faktisk fremstiller en forebyggende vaccine mod fugleinfluenza.

Nu ville det være ærekrænkende at påstå at enkelt­personer eller grupper inden for dansk presse eller medicinalindustrien skulle have nogen som helst tilknytning til stærke amerikanske interesser og derfor fodrede aviserne med gode historier. Lige som Danmark jo også udelukkende er i Irak af humanitære grunde. I det hele taget er det jo ikke pænt at tale om penge.

Så der er næppe nogen, der koordinerer noget som helst i denne sag. Nej, verdens journalister er oprigtigt optagede af befolkningernes sundhed. Det og kun det kan få dem til at lave så store nyheds-tsunamier, at vi alle grebet af skræk farer hen og køber Dick Cheneys vaccine. Og hvad værre er, et uvederhæftigt rygte siger, at vaccinen er farligere end sygdommen. Som – gys – næsten hundrede mennesker hidtil er omkommet af på globalt plan. Hurtigt ned på apoteket!

                                                                   Henning Prins

P.S.: Seneste nyt! At der er penge i fugleinfluenzaen ses af at medicinalfirmaet Bavarian Nordic nu tilbyder at producere 50 mio. doser vaccine årligt mod denne perifere trussel i konkurrence med Statens Seruminstitut. Synd, der ikke findes en vaccine mod trafikulykker. For dem risikerer man trods alt at komme ud for. 
 

                                   Jeg vil gerne have nyhedsmails
                                   
kritiskportal@kritiskportal.dk

 

Tilbage til forside    Tilbage til tidligere ledere Tilbage til leder